Drobné stavební práce

Stavební pouzdra

Vybourání zárubní a usazení stavebních pouzder

V létě 2015 se na nás obrátila zákaznice, která kompletně rekonstruovala byt v panelovém domě na Praze 4, s poptávkou na vybourání původních zárubní a částí panelových příček a usazení stavebních pouzder pro posuvné dveře.

U koupelny, WC a kuchyně se jednalo o nenosné příčky s tloušťkou zdí cca 10 cm. Staré kovové zárubně bylo potřeba odstranit a zvětšit otvor pro usazení stavebního pouzdra více než o dvojnásobek. Vybourání jsme provedli speciálním řezným, vodou chlazeným, diamantovým kotoučem, kterým jsme postupně odřezali části původní zárubně a tím jsme dosáhli potřebných otvorů pro stavební pouzdro.

Výhodou použití vodou chlazeného diamantového kotouče je, že nevzniká žádný prach, ale tzv. betonový šlem, který se průběžně odsává – tento způsob je vhodný pouze při celkové rekonstrukci bytu.

Stavební pouzdro jsme smontovali a podle vodováhy usadili do očištěného stavebního otvoru, kde jsme ho ukotvili PU pěnou a tím jsme vyplnili mezeru, cca 1 cm, mezi stavebním pouzdrem a stavebním otvorem.

Podél stavebního pouzdra je možné následně provést natažení elektroinstalace.

Aby se zamezilo praskání ve spojích mezi pouzdrem a stěnou, tak jsme před omítáním natáhli kolem pouzdra armovací perlinku. Po vyzrání PU pěny se provedlo omítnutí několika vrstvami omítky, čímž se pouzdro zarovnalo na tloušťku stěny.

U ostatních pokojů se jednalo o nosnou příčku s tloušťkou zdí 30 cm, kde nebylo možné provést bourací práce, protože by se tím narušila statika. Původní kovové zárubně jsme demontovali a stavební otvory jsme připravili pro požadavky nových obložkových zárubní Sapeli tak, aby byly sjednocené s celým bytem.

Následovalo vyklizení bytu, odvezení suti a předání bytu majitelce k další rekonstrukci.

Stavební pouzdro je možné obložit obkladem, čímž se elegantně dosáhne pěkného a sladěného interiéru.

Líbí se Vám naše práce?