Rámová zárubeň Sapeli

Montáž na hladkou stěnu bez nosného ostění. Tímto je rámové provedení zárubně Sapeli velmi vhodným řešením, například do úzkých dlouhých chodeb. Tato zárubeň se montuje mezi dvě hladké, rovnoběžné stěny, bez nutnosti stavebně připravovat nosná ostění pro uchycení obložek. Je také zajímavá svým méně rozšířeným použitím. To je možná způsobeno poměrně náročnější stavební připraveností. Zedník musí totiž stavební otvor připravit s větší přesností a dobře začistit. Je zde, na rozdíl od obložkových zárubní, potřeba pohledově začistit i ostění stavebního otvoru. Po montáži samotného rámu do stavebního otvoru, se zárubeň začistí olištováním. Konstrukce této zárubně je tvořena rámem, který je vyroben z masivního jehličnatého dřeva, v kombinaci s dřevotřískovými profily. Také zárubeň rámové konstrukce, lze použít pro polodrážkové i bezpolodrážkové provedení.

 

 

Rychlá montáž, čistá práce

Stejně jako obložkovou, i rámovou zárubeň profesionál namontuje poměrně rychle a čistě. Rámová zárubeň se montuje v posledním stádiu stavebních prací, tedy po dokončení malby a položení konečných podlah (dlažba, plovoucí podlaha, či koberec..).